Presentació

El projecte comunitatXBM és un projecte de la Gerència de Serveis de Biblioteques per donar un nou impuls al treball en xarxa i a la cooperació entre tots aquells agents compromesos amb el desenvolupament dels serveis bibliotecaris municipals.

comunitatXBM és un entorn de treball cooperatiu perquè els professionals de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona puguin comunicar-se, treballar en equip i generar nou coneixement.

comunitat XBM s'articula a partir de diferents grups de treball de professionals de la XBM que persegueixen una finalitat comuna, la creació i gestió de coneixement dins de la XBM. Fruit del debat, l'intercanvi i el treball cooperatiu es genera nou coneixement, noves eines de suport a la gestió i a la presa de decisions i s'impulsen nous projectes i serveis bibliotecaris.

comunitatXBM  incorpora com a eina per al treball cooperatiu la plataforma comunitats virtuals creada per la Diputació de Barcelona.